Data zonnestelsel

14/1/2001

DATA zonnestelsel

transformatiemodel planeetmassa’s :

planets              data               transformatie                            18 x

mercury           0,055                1/18               (1%)                   1

venus                0,81             81/100               (16,2 /9)          14,52

earth                    1                      1                                         18

moon              0,0123456…       1/81               (2/9)              0,222..

mars                  0,11                1/9                    (1%)                2

asteroids

jupiter              318                  324                  (2%)                18 ^3

saturn                95                   96                    (1%)                12 ^3

uranus              14,52               14,58               (0.5%)            16,2^2

neptune             17,2                 18                    (5%)                18 ^2

 

sun                325000         324000                   (0.33%)           180^3

de totale massa van de zon is 743 maal de totale massa van alle planeten

het aardige hier is dat (300/11)^2 = 27,2727272….^2 = 743,80………

voor het eerst duikt hier de factor 11 op

de zon heeft 1000 maal meer massa dan jupiter en 18^2 x 1000 meer dan de aarde

mercurius, aarde, neptunus, jupiter, zon is
m      a        n              j          z
1 :   18 :   18^2 :   18^3 :   180^3

de rotatie verhoudt zich dan relatief in uren 24 17 10 24^2 (?)

baanlengte 1 3 64 12

volume 60/1000 1 60 22×60

het volume van mercurius is 1/1000 van neptunus

de aarde 1/60

in het systeem is jupiter zwaarder dus het volume mag ook iets groter gedacht dan krijgen we

24 x 60 , tweemaal saturnus

pluto’s volume is 60 / 40000, een honderdste van mars 60/400

het mooie hiervan is natuurlijk dat we nu de aarde qua volume als basismaat hebben

want we hebben nu volume en massa en oppervlakte zwaartekracht en pas dan blijkt de ‘meter’ als 1/40.000 van de omtrek van het basisvolume een integraal onderdeel te vormen van het hele systeem

zonvolume (dia 1392m. km) 1,412761787 x 10 ^18

aardvolume (dia 12666 km) 1,064313779 x 10^12

de letters verwijzen naar de eerste letter van de planeet in de bekende volgorde

soms staat de zon vooraan.

mercurius

venus

aarde

mars

planetoiden

jupiter

saturnus

uranus

neptunus

pluto

quaoar

………..

maan

zon

*

de dichtheid van jupiter is 1, de reeks is dan

m v a m j s u n p

3V^2 4 3V^2 3 1 ½ 1 6/5 3/2

kwadraat

18 16 18 9 1 ¼ 1 1,44 2,25

x 100

1800 1600 1800 900 100 25 100 144 225

straal corus oppervlakte kwadraat verhoudingen

108 72V^2 108 54 18 9 18 21,6 27

12 6V^2 12 6 2 1 2 2,4 3

De manen van Jupiter zijn ook op een verrassende manier in een negentallig stelsel te transformeren

In duizenden kilometers :

Moons:             Io                 Europa             Ganymedes       Callisto

data                421                  671                 1070                1882

corr.                420                  630 (6%)         1050 (2%)       1890

resonance        2                      3                          5                   9

orbit              1769                3551                  7155              16689

cor               1800 (2%)       3600 (1%)       7200 (1%)       16200 (3%)

resonance         1                      2                         4                    9

diameter        3642                3130                5268                4806

corr.               3640                3120                5200 (1%)       4680 (3%)

resonance          7                      6                       10                   9

In the persistent 9 at Callisto the whole resonance of the ground song comes together

********

 

een vergelijking van de massa’s van de planeten met de reso­nanties van de omlopen met de zonrotatie geeft de volgende getallen

massa  /18 resonantie

mercurius         1          (1/18) 3

venus    14,58  (0,81) 80/9

aarde    18        1 12

mars      2          (1/9) 24

jupiter  18^3    (18^2) 12^2

saturnus            12^3    (3×2^5) 18^2

uranus  16.2^2            (14,58) 32^2

neptunus           18^2    (18) 48^2

pluto     1,8^2/10         (0,018) 56^2

je zou kunnen zeggen dat die torsie wordt veroorzaakt door de tijd, maar sterker dan wat ook toont het een vortex van ver­snelling zoals het midden van de kolk het snelst tolt

dat is het cruciale punt

de torsie uit zich in ringen en in snelheden

in feite is het hele veld in een torsie, maar het zijn de resonanties die maken dat de planeetbanen ontstaan

moet ik niet de omlooptijden relateren aan de rotatie van de zon zelf

is het niet significant dat mercurius (88), 3 op 1 resoneert net de zon, aangenomen dat deze in dertig dagen om zijn as draait

3          : 1

venus zou in deze resonantie op 15    : 2        komen (retrograde)

aarde                            12       : 1

mars                                          24       : 1

jupiter                                      144      : 1 12^2 11

saturnus                                               361      : 1 19^2 22

uranus                           1024   : 1 32^2 33

neptunus                       2025   : 1 45^2 44

pluto                             3025   : 1 55^2 55

de zon rotatiesnelheid

aan de equator 25,36 dagen

bij 40° 27,4

bij 80° 35,3

wanneer de rotatie bij 90° 35.86 dagen zou zijn zou dit pre­cies wortel-2 maal de equator trager zijn

hieronder de gemiddelde snelheden die vooral aan de staart niet kloppen, maar toch een sterke regelmaat tonen

mercurius         48         8

venus   36          6

aarde   30          5

mars     24           4

planetoiden     18        3

jupiter 12         2

saturnus           9       1.5

uranus        6          1

neptunus          5

pluto    4

de rotatieperiodes

mercurius          59 dagen

venus               243 dagen

aarde               24 uren            24

mars                 24.5 ,, 24

planetoiden

jupiter              10 uren            10

saturnus                       10.5     10

uranus 17.25   18

neptunus          16        16

pluto    6 dagen

de gemiddelde baansnelheid

de massa’s van planeten, manen en zon

(ganimedes zou omvang van de maan hebben, rest kleiner)

maan 1/81 massa aarde

ganimedes 1/81 x 1/324 = 1/26244 massa jupiter (1/162^2)

volgende tabel combineert de belangrijkste verhoudingen te beginnen met de wet van bode

subject         T/Bode     massa          omloop            g          v          ro

mercury       0.4            1/18                 1                    4          48        17

venus           0.7           (0.9)^2             3                   9          36        16

aarde             1                 1                      4                  10        30        17

mars             16              1/9                   8                   4          24        12

asteroid         2.8           24                   18

jupiter           5.2          18^2                48                  25        12          4

saturn          10            10^2                120                  9          9          2

uranus         19.6          18                    360                  9          4

neptune       38.8         18                    720                 11.11..    5

moon           1/81          1/3

******

 

straal van omloop maan is 60 x de aardstraal

de getallen van de diameters, die de oppervlak­te zwaartekracht bepalen

g

mercurius                     0,4                   4

venus               1                      9

aarde               1          10 ( 9,876543 ?)

mars                  0,5                  4

planetoiden

jupiter              11        25

saturnus                       10        9

uranus              4          9

neptunus                      4          11.111

pluto                0,2                   0.666

quaoar

de zonsmassa is 1000 x jupiters massa

bij jupiter, saturnus en uranus is de massa van de manen in dit model meegerekend

het gehele stelsel geldt dan als massa, zodat hun massa’s een zekere optelling rechtvaardigen

jupiter 318->324; uranus 15->18; neptunus 17->18

vooral saturnus heb ik nogal opgerekt, maar die heeft ook een exceptioneel grote afplatting, dus wie weet wat daar schuilt

zwaartekracht

36         81        90       36        225 81            81       100 6

m         v         a          m        j          s u        n          p

4 9       10       4         25       9 9      10

baansnelheid

48 36   30       24       12       9         6         5 4

massa’s

1 18×0.81         18       2         18^3 18×96 18^2 18^2 18^2/00

1 14.58            18       2         5832 1728 324 324     0.0324

1/36 1/2x.81     ½        1/18    162     48       9         9          0.009

bode

4           7         10       16       52       96       192      388

je hebt dus bij de omloopbanen vanaf mercurius steeds een verdubbeling van de straal (met de asteroiden), terwijl de baansnelheid regelmatig terugloopt van venus 6, aarde 5, mars 4, planetoiden 3 en jupiter 2 (en uranus 1, met saturnus die halverwege de reeks breekt evenals mercurius die hier precies 8 is)

dat zit dus geheid in elkaar

ook de omloopperiodes zijin opvallend met venus als uitzonde­ring

maar wat betekent het dat mars 2x sneller gaat dan jupiter en dat deze laatste een vier maal grotere radius heeft en er 6 x langer over doet om rond te zijn

de aarde gaat 5/4 sneller dan mars in een tweemaal kleinere baan in de helft van de omlooptijd

en de aarde gaat 2,5 maal sneller dan jupiter in zijn baan, met een achtste van de radius en 12 x zo snel rond, maar 2,5x langzamer rotatie

v         r           o          ro

mars en jupiter            2          1/4 6    2,5

aarde en jupiter                       2,5       1/8 12  2,5

venus en jupiter                       3          1/16 16

mercurius en jupiter                 4          1/18 48

saturnus en jupiter                   3/4       2          1/3       1

15/1/2001

de baansnelheden verhouden zich als volgt tot elkaar, dus de snelheden waarmee ze rond de zon draaien

mercurius (snelste) 16 eenheden

venus   12

aarde   10

mars     8

planetoiden     6

jupiter 4

saturnus           3

uranus 2

we kunnen dit vergelijken met de straal van hun relatieve omloopbanen g

mercurius          4 4

venus    7 9

aarde   10 10

mars     16 4

planetoiden 28

jupiter 52 25

saturnus           96 9

uranus 192 9

de reeks gevonden en wel bij de omloop perioden

daar blijkt het volgende

mercurius (snelste) 1 eenh.

venus 3

aarde 4

mars 8

planetoiden 16-24 ? 1 (1)

jupiter 50 (48) 2 (2)

saturnus 125 (120) 5 (5)

uranus 350 (360) 14 (15)

neptunus 700 (720) 28 (30)

pluto 1000 (1080) 40 (45)

we hadden ook al de massa’s natuurlijk tov de aarde

mercurius 1/18 1

venus 0.9^2 18 x 0.9^2

aarde 1 18

mars 1/9 2

planetoiden ?

jupiter 18^2 18^3

saturnus 10×9 18 x 90

uranus 18 18^2

neptunus 18 18^2

pluto 0.0018 18^2 x10^-4

de maan 1/9^2 0,222

we gaan nog even verder met de zwaartekracht verhoudingen:

mercurius 4/10 4

venus 9/10 9

aarde 1 10

mars 4/10 4

planetoiden

jupiter 25/10 25

saturnus 9/10 9

uranus 9/10 9

neptunus 10/9 11.111

Dit is een hele frappante regelmaat, vooral de getallen 4 en 9 zijn opvallend, ook de verwantschap met de 10/9 calculus (25!)

BOVENDIEN 4, 9 en 25, alledrie kwadraten, de aarde als 10

de wet van Bode geeft de volgende baanverhoudingen:

mercurius 0.4

venus 0.7

aarde 1

mars 1.6

planetoiden 2.8

jupiter 5.2

saturnus 10

uranus 19.6

neptunus 38.8

pluto 77.2

fraai is hier de verhouding aarde – saturnus 1 : 10

maar de hele regelmaat is cruciaal

de dichtheden zijn alsvolgt met redelijke precisie

mercurius 17

venus 16

aarde 17

mars 12

planetoiden

jupiter 4

saturnus 2

uranus 4

neptunus 5

hieronder de gemiddelde snelheden die vooral aan de staart niet kloppen, maar toch een sterke regelmaat tonen

mercurius 48 8

venus 36 6

aarde 30 5

mars 24 4

planetoiden 18 3

jupiter 12 2

saturnus 9 1.5

uranus 6 1

neptunus 5

pluto 4

de rotatieperiodes zijn ook wel interessant

mercurius 59 dagen

venus 243 dagen

aarde 24 uren 24

mars 24.5 ,, 24

planetoiden

jupiter 10 uren 10

saturnus 10.5 10

uranus 17.25 18

neptunus 16 16

pluto 6 dagen

sommige zeer langzaam maar de meeste toch in uren, zelfs giganten als jupiter die in 10 uur ronddraait !!!

de volgende tabel combineert de belangrijkste verhoudingen te beginnen met de wet van Bode

Bode massa omloop g v ro

mercurius 0.4 1/18 1 4 48 17

venus 0.7 (0.9)^2 3 9 36 16

aarde 1 1 4 10 30 17

mars 1.6 1/9 8 4 24 12

planetoiden 2.8 0,0006 24 18

jupiter 5.2 18^2 48 25 12 4

saturnus 10 10^2 120 9 9 2

uranus 19.6 18 360 9 4

neptunus 38.8 18 720 11.11 5

de maan 1/81 1/3 1.66

de zon 18^2×1000

omloop straal maan is 60 x de aardstraal

wat is de solaire symphonie achter deze getallen

de stralen van de planeetbanen met hun correcties naar de calculus in miljoenen kilometers

z          m         v          e          m        p          j s u      n         p         q

0 57,9  108,2   149,6   227,9 420 778,3 1427 2870 4497 5913 6493

gap 57,9 50,3 41,4 78,3 550,4 648,7 1443 1627 1416 580

c. 60    45 45 90 180 + 360 660 1440 1620 1440 540

540

60        105      150      240      1200 1440 2880 4500 5940 6480

(+15) 1 2 3 5 9 17 32 64 100 132 144

z.c. 45 45 90 180 + 360 720 1440 1620 1440 540

1 1 2 4 8 16 32 36 32 12

Leave a Reply